Financieel

Erfenis voor broers en zussen kan erg duur zijn

Een erfenis verdelen gebeurt in een bepaalde volgorde. Het erfrecht kent vier orden. De erfgenamen van de hogere orde erven eerst. Als er geen levende personen meer zijn in deze volgorde, is de volgende bestelling gerechtigd te erven. Binnen een bestelling erft de volgende generatie vóór de volgende. Het maakt het gemakkelijker om de opvolgingslijn […]

Schuiven naar boven